จังหวัดลำปาง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ

เช้าวันนี้ (24 พ.ค.66) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง ณ วัดหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายอำเภอแม่ทะ รองนายแพทย์สาธารณสุขลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จิตอาสา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดลำปางได้จัดให้มีหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. มาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐาน ตรวจวัดความแข็งแรงของร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการตรวจสุขภาพจิต ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม กลุ่มช่างตัดผมจิตอาสาให้บริการตัดผมฟรี เป็นต้น

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้ทำการตรวจรักษาโรค และรับการบริการด้านทันตกรรม ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำปางในครั้งนี้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar