เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่นำโครงการปันรัก ปักด้วยใจ เสนอที่ประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ตั้งเป้าใช้เป็นโมเดลขยายลงสู่กิ่งกาชาดครบทุกอำเภอ ภายในปี 2566

นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้และผู้พิการ ติดตามโครงการปันรัก ปักด้วยใจ ที่อำเภอเด่นชัยพบราษฎรที่เป็นเด็กพิการแต่กำเนิด มีมารดาคอยดูแลพร้อมกับลูกทั้งหมด 3 คน โดยมีรายได้หลักมาจากสามีที่รับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลัก เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัยจึงได้ช่วยเหลือโดยนำร่องสร้างอาชีพผลิตผลงานชุด "หัดปักสำเร็จรูป ง่ายสะดวกครบครัน" สำหรับผู้เริ่มหัดใหม่ จัดหารูปแบบการปักต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการให้สีในการปัก พร้อมให้ค่าตอบแทนสำหรับชิ้นงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจรับซื้อทุกชิ้น ถือเป็นแนวทางการช่วยเหลือให้ผู้ดูแลครอบครัวมีรายได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
    โดยในที่ประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพการประชุม ได้นำเสนอโครงการปันรัก ปักด้วยใจ เป็นแนวทางส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ ให้สามารถดูแลตนเองได้ พร้อมขยายผลไปให้ครบทุกกิ่งกาชาดอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ภายในปี 2566 นี้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จะติดตามผลงานพร้อมสนับสนุนผลงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงในอนาคตต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar