คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือก สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ตรวจติดตามพิจารณาผลการดำเนินงานของ ส.ปชส.ลำปาง

(วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือก สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ตรวจติดตามพิจารณาผลการดำเนินงานของ ส.ปชส.ลำปาง โดยมี นายประเสริฐ อินทา ปชส.ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ณ ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ส.ปชส.ลำปาง ดำเนินงานโดยใช้แนวทางคือ เสริมสร้างการรับรู้ เคียงคู่ราษฎ์ - รัฐ พัฒนาเครือข่าย สร้างสรรค์สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี นอกจากนี้ได้มีการผลิตรายการ "พ่อเมืองมีเรื่องเล่า" ในรูปแบบพอดแคสต์ (Podcast) เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และขยายผลให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar