สปข.3 ร่วมกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คณะ สปข.3 ให้การต้อนรับพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะ ในโอกาสที่มาจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม สปข.3 (วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.)
.

(วันที่ 21 มี.ค. 2566 เวลา 09.00 น.) คณะ สปข.3 ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนภูมิภาค ซึ่งจัดโดยวุฒิสภา โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภาและคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar