สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม KM แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าในหน่วยงาน

สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานด้านการถ่ายภาพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพจาก สผป. และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สทน. โดยมี นางศรีอุไร  นุกูลกิจบำรุง ผอ.สวท.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม สวท.เชียงใหม่ (วันที่ 17 ส.ค. 2566) 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar