สปข.3 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการ สว. พบประชาชน

คณะผู้บริหาร สปข.3 และ ปชส.ภาค 3 ให้การต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในโอกาสเดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภาไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง ร่วมกับคณะผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ สปข.3 ปชส. ภาค 3 ณ ห้องประชุม 1 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ร่วมกับ สปข.4 ,ปชส. ภาค 4 และ สวท. ในสังกัด (วันที่ 5 ก.ย. 2566)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar