งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

สปข.3 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “สู่เส้นชัย..วัยเกษียณ” เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่ราชการ โดยในปีนี้ มีบุคลากรของ สปข.3 และ ส.ปชส. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 คน ณ ห้องแสดง สทท.เชียงใหม่ (วันที่ 22 กันยายน 2566)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar