สปข.3 ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ขยายผลขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ในมิติงานศิลปะ

(9 ธ.ค.66) นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ขยายผลขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ในมิติงานศิลปะ “งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023” ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ศาลาสล่าขิ่น จำรัส พรหมมินทร์, จ. พรหมมินทร์) โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายผลงานศิลปะของนายจำรัส พรหมมินทร์ (สล่าขิน) จิตรกรพื้นบ้านแห่งล้านนาไทย และผลงานศิลปะของศิลปินอาวุโสในจังหวัดเชียงราย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2542 อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2544 อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมกลุ่มขัวศิลปะ และศิลปินคนอื่นๆ

สำหรับผลงานศิลปะของ จ. พรหมมินทร์ หรือ สล่าขิ่น ศิลปินท้องถิ่นชาวอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่เรียนรู้งานศิลปะด้วยตนเอง ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพวิถีชีวิตท้องถิ่น ชุมชนชาติพันธุ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย จากนั้นแปลงภาพถ่ายให้เป็นวัสดุทางศิลปะ และสร้างภาพวาดที่สวยงาม ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความงามของภูมิประเทศในภูมิภาคนี้ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ณ ศาลาสล่าขิ่น เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ในรูปแบบนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมคณะได้ไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา หรือไร่แม่ฟ้าหลวง 1 ใน 18 พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ศิลปินระดับโลก 9 คนจากนานาชาติ ชิ้นงานศิลปะ จากหลายศาสตร์ หลากแขนง สู่เรื่องราวที่ผูกโยงไปกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของผู้คน เช่น ผลงานศิลปะของ ริวสุเกะ คิโดะ ประติมากร ชาวญี่ปุ่น ผลงานของ ทาเร็ก อาทุย (Tarek Atoui) ศิลปินและนักแต่งเพลงจากปารีส ฝรั่งเศส


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar