"เฉิน ไห่ผิง" กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พบปะสื่อมวลชนภาคเหนือ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar