🚩 9 ประเด็น​ไฮไลท์​ที่เอเปคให้ความสำคัญ 🚩

🚩 | "9 ประเด็น​ไฮไลท์​ที่เอเปคให้ความสำคัญ" ​ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา​ของสมาชิกเอเปค 🚩
🔸การคลังและการธนาคาร​: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่​การเงินการคลังยั่งยืน​
🔸การค้า:​ ผลักดัน​ FTAAP​ เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก​
🔸ท่องเที่ยว​: การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน​ ท่องเที่ยว​ชุมชน​ ยลวิถีชีวิต​
🔸ป่าไม้​: ลดการทำลายป่า ต่อต้าน​การค้าไม้ผิดกฎหมาย​
🔸สาธารณสุข​: ฐานข้อมูลข้อจำกัดการเดินทางข้ามแดน​ ประวัติการฉีดวัคซีน​โควิด​-19
🔸มั่นคงทางอาหาร: ไม่ขาดแคลนอาหาร ขยะอาหาร​เป็นศูนย์​
🔸ภัยพิบัติ​: เตรียมตัว รับมือ และฟื้นฟูจากภัยพิบัติ​ สร้างสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน
🔸SME: สนับสนุน Start up เข้าถึงแหล่งเงินทุน​และไปไกลถึงตลาดโลก ​
🔸สตรีและเศรษฐกิจ​: ส่งเสริม​บทบาทสตรี​ เข้าถึงแหล่ง​ทุนและตลาด เป็น​ผู้​นำ​ในทุกระดับ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :