พรฎ. ลดภาษีประจำปี “แท็กซี่ สามล้อ วินมอเตอร์ไซค์” เหลือ 10% นาน 1 ปี


ข่าวดี ! พรฎ. ลดภาษีประจำปี “แท็กซี่ สามล้อ วินมอเตอร์ไซค์” เหลือ 10% นาน 1 ปี ช่วยลดต้นทุนประกอบอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่าย
 
ข่าวดีสำหรับพี่น้องผู้ขับขี่รถรับจ้าง ทั้งแท็กซี่ สามล้อ และวินมอเตอร์ไซค์ ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 โดยลดลงร้อยละ 90 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น

✅รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 1,300 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 685 บ. ลดเหลือ 68.50 บ./คัน

✅รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 2,000 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 1,060 บ. ลดเหลือ 106 บ./คัน

✅รถยนต์สามล้อรับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 185 บ. ลดเหลือ 18.5 บ.คัน

✅รถจักรยานยนต์สาธารณะ เดิมจัดเก็บภาษี 100 บ. ลดเหลือ 10 บ./คัน

 
นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้าง ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายหลังราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการประกอบอาชีพขับขี่รถสาธารณะ และอาจกระทบต่อผู้ใช้บริการรถสาธารณะได้

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar