ครม. เคาะ “ลดค่าไฟฟ้า – ก๊าซหุงต้ม - น้ำมันดีเซล ” ลดรายจ่ายประชาชน

เริ่มทันที! ครม. เคาะ “ลดค่าไฟฟ้า – ก๊าซหุงต้ม - น้ำมันดีเซล ” ลดรายจ่ายประชาชน

ที่ประชุมครม. (13 ก.ย. 66) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

• ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลงประมาณ 2.50 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ช่วยเหลือประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. - 31 ธ.ค. 66

• ตรึงราคาขายปลีก ก๊าซหุงต้ม LPG ขนาด 15 กิโลกรัม ไว้ที่ 423 บาทต่อถัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66

 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า

• ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้า โดยปรับลดจากราคาหน่วยละ 4.45 บาท เหลือหน่วยละ 4.10 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่รอบบิลเดือน ก.ย. – ธ.ค. 66


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar