7 วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในฤดูหนาว

7 วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในฤดูหนาว
เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อากาศก็จะเริ่มเย็นลงซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยร่างกายที่เสื่อมถอยจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับโรคหน้าหนาว กรมการแพทย์ขอแนะนำ 7 วิธี สำหรับผู้สูงอายุที่จะดูแลตนเองในช่วงที่อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง

1.ดูแลร่างกายให้อบอุ่นสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ

2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

4. ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ที่มาโรคหน้าหนาว

5.รับประทานยารักษาโรคประจำตัวตามที่แพทย์สั่ง หากมีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

6.หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท

7.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือไปในสถานที่ชุมชน โรคต่างๆที่มากับหน้าหนาวอาจสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้สูงอายุ การดูแลและเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ ร่วมกับการเฝ้าระวังและการป้องกันจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขคะแนนโหวต :