🫁มะเร็งปอด🫁 lung Cancers

🫁มะเร็งปอด🫁 lung Cancers

🧑🏻‍⚕️👨‍⚕️เป็นมะเร็งที่ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจาก มะเร็งตับ ซึ่งในความเป็นจริงจากสถิติทางโรงพยาบาลเอกชน นับว่าเป็นอันดับ 1 ด้วยซ้ำ เนื่องจากอาการของโรคที่มักไม่ปรากฏในระยะแรก แต่มักปรากฏเมื่อความร้ายแรงของโรคแสดงอาการ 60-80 % ไปแล้ว ซึ่งการรักษาจึงกลายเป็นการประคับประคองอาการของโรค การตรวจ x-ray 🩻เป็นประจำทุกปีของโรคมะเร็งปอดในกลุ่มเสี่ยงนั้นยังไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้อง CT-scan เพื่อความละเอียดและเข้าสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้งานนำเสนอใน #ESM02022 ที่น่าสนใจมากคือ 🧑‍💻ทีมนักวิจัย
UK พบกลไกที่ทำให้ PM2.5 ก่อมะเร็งปอดโดยเฉพาะคนไม่สูบบุหรี่ พบว่าปอดเรามีการกลายพันธุ์ของยีน EGFR & KRAS พอหายใจเอา PM2.5 เข้าไป อาจกระตุ้นเซลล์ที่มียีนนี้ให้แปลงร่างเป็น cancer stem cell ได้🦠

🚨สัญญาณเตือนมะเร็งปอด🚨
1. อาการไอเรื้อรังมากกว่า1 เดือน
2. ไอมีเสมหะปนเลือด
3. หายใจลำบาก
4. เหนื่อยหอบง่ายมากกว่าปกติ
5. เจ็บแน่นหน้าอกอ่อนเพลีย
ข้อมูล: นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ🩺

สำหรับกลุ่มเสี่ยง ⚠️นอกจาก กลุ่มผู้สูบบุหรี่และผู้ใกล้ชิด ก็ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ควันและสูดดมเข้าไปเป็นระยะเวลานาน อาทิ อาชีพทำอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

✅✅สาเหตุของการเกิดควันต้นกำเนิดก็คือการเผาไหม้หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านเคมีจากความร้อนซึ่งลักษณะของควันนั้นมีด้วยกัน 2 ประเภท✅✅

1. ควันดำ
�เกิดจากอนุภาคเล็ก ๆ ของผงคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมดของเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ในระบบเครื่องจักรกลระบบดีเซล ทั้งจากรถยนต์ โรงงาน เมื่อสูดดมเข้าไปจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะปอดทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในที่สุด

2. ควันขาว
�เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดของเครื่องยนต์และเครื่องจักรและถูกปล่อยออกมาโดยระบบไอเสียต่าง ๆ ซึ่งเมื่อสารดังกล่าวสัมผัสความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและสร้างโอโซนที่เป็นพิษ ถือเป็นควันที่อันตราย หากสูดดมเข้าไป เหล่านี้ถือเป็นมลพิษทางระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากทั้งสิ้น ไม่นับรวมควันเชื่อม ควันอาหาร ควันจากแก๊ส ควันบุหรี่ ฯลฯ

📣📣ฉนั้นการใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกัน ฝุ่นควันโดยเฉพาะ P.M 2.5 ก็ยังถือว่าเป็นการป้องกันตนเองจากโรคภัยดังกล่าว♥️
Written by Tayat Theerakaew

อ้างอิง: กรมการแพทย์
https://www.esmo.org/content/search?searchText=Pm+2.5+lung 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :