มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
🏠 เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก)
🗑 เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง)
🧫 เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ หากปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆ/เทน้ำทิ้ง)

ป้องกัน(newspaper)
🦟 โรคไข้เลือดออก
🦟 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
🦟 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar