เตือน ! อาหารผสม “พืชกระท่อม” มี ไมทราไจนีน ได้ไม่เกิน 0.2 mg/วัน

เตือน ! อาหารผสม “พืชกระท่อม” มี ไมทราไจนีน ได้ไม่เกิน 0.2 mg/วัน

เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำคำแนะนำการพัฒนาและขออนุญาต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำใบกระท่อม” โดยกำหนดให้มีปริมาณสารไมทราไจนีน (Mitragynine) ที่ได้รับไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/วัน * หากผู้ผลิตต้องการเพิ่มปริมาณมากกว่านี้ ต้องยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยกับหน่วยประเมินที่ อย. ยอมรับ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

เพื่อความปลอดภัย ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย. โดยสังเกตฉลากแสดงเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือ ตรวจสอบการได้รับอนุญาตได้จากเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต” และไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 7 วัน อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งนี้ ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สอบถาม หรือ แจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

หมายเหตุ : พืชกระท่อม ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ที่ชัดเจน * ปริมาณ 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน ได้จากการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังในสัตว์ทดลอง นำมาคำนวณจนได้ขนาดสูงสุดที่สามารถบริโภคได้โดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของคนปกติทั่วไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar