RSV ตัวร้าย อันตรายช่วงปลายฝนต้นหนาว

RSV ตัวร้าย อันตรายช่วงปลายฝนต้นหนาว

เชื้อไวรัส RSV พบเชื้อได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงใกล้เคียงกับฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ ไวรัสมีชีวิตอยู่ตามวัตถุต่าง ๆ ได้หลายชั่วโมง เช่น ของเล่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู เชื้อแพร่กระจายได้ง่าย ผ่านการไอ การจาม
กลุ่มอายุที่พบเชื้อมากที่สุด เป็นเด็กอายุ 2-5 ปี  
RSV อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัส หรือวัดซีน เมื่อป่วยจึงต้องรักษาตามอาการเท่านั้น
วิธีการป้องกัน 
1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่/แอลกอฮอล์เจล
2. เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและทารก
3. เลี่ยงการนำมือที่ไม่สะอาดมาป้ายจมูกหรือตา
4. ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น
5. เช็ดทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar