ไข้หวัดใหญ่ โรคฤดูหนาว

ไข้หวัดใหญ่ Influenza เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) จำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุด ได้แก่
ชนิด A (H1N1) (H3N2) รองลงมาคือ ชนิด B และ C
อาการป่วย
ㆍ มีไข้สูง
ㆍ เบื่ออาหาร
ㆍ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ㆍมีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ
การแพร่ติดต่อ แพร่กระจายโดยการไอ หรือจามรดกัน การสัมผัส สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกาย ทางจมูก ตา ปาก
การป้องกันไข้หวัดใหญ่
ปิด ปิดจมูก ปาก เมื่อไอ หรือจาม
ล้าง ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่
เลี่ยง เลี่ยงสถานที่ คนหนาแน่น
หยุด หยุดเรียน หยุดงาน พักรักษาตัวอยู่บ้าน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar