เร่งรัดฉีดวัคซีน โควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง 608 และเด็กเล็ก


กรมควบคุมโรค ย้ำ วัคซีนโควิด 19 ยังจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นต่อเนื่อง เพราะภูมิคุ้มกันจะลดลงตามระยะเวลา
โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี วัคซีนจะช่วยลดการป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้ ตั้งเป้าเร่งรัด
การฉีดทุกกลุ่มให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ รวมถึงผู้เสียชีวิต ค่อยๆ ลดลง ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนและบางส่วนติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยข้อมูลวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 143.6 ล้านโดส มีผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็ม 53.9 ล้านราย คิดเป็น 77.5 % และฉีดเข็มที่ 3 ขึ้นไป 32.3 ล้านราย คิดเป็น 46.5% อย่างไรก็ตาม ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน 3-4 เดือนแล้ว จำเป็นต้องมาฉีดเข็มกระตุ้น เพราะเมื่อฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งภูมิคุ้มกันจะลดลงตามธรรมชาติการฉีดเข็มกระตุ้นจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ลดการป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้ รวมถึงยังจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย โดยสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

สำหรับกลุ่มเด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่เพิ่งเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งรัดการฉีด เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อสูงจากคนในครอบครัวที่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยช่วงที่มีการระบาดของโอมิครอนที่ผ่านมา เด็กเล็กมีการอัตราการป่วยตายสูงกว่าเด็กโตถึง 3 เท่า และในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า คาดการณ์ว่าอาจจะมีการระบาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกติแล้ว ดังนั้นจึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเร่งนำบุตรหลานมารับวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและอาการหนักจนเสียชีวิต

ด้านนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองให้นำบุตรหลานมารับวัคซีน รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608ที่ฉีดเข็มกระตุ้นครอบคลุมเพียง 46.5% โดยเดินหน้าจัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเชิญชวน ค้นหา ติดตามคนที่ยังไม่ได้ฉีด รวมทั้งจัดการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับวัคซีนให้มากที่สุด เช่น บริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน ในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งหลายจังหวัดเริ่มดำเนินการแล้ว พร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินงานทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 2 ล้านโดส ภายในเดือนธันวาคม 2565 คะแนนโหวต :