PDPA

คุณเคยกังวลเรื่องความปลอดภัยมั้ย ❓ หากต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้อื่น
ข้อมูลส่วนบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลเหล่านั้นให้ปลอดภัย หลายครั้งที่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและการยินยอม ซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อลูกค้าโดยตรง           #กฎหมายPDPA เป็น #กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการแฮกข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อข่มขู่หวังผลประโยชน์จากทั้งจากตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูล
สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ มาดูกัน ❓


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar