เริ่มแล้ว!! ตัดคะแนนความประพฤติการขับรถ

เริ่ม 9 มกราคม 2566 เริ่มใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการชับรถ เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน โดยผู้ขัยขี่ทุกคนต้องรู้ ดังนี้
1.    ขัยรถต้องมีใบขับขี่ โดยผู้ขับขี่ทุกคนมี 12 คะแนน
2.    ทำผิดกฎจราจรใน 20 ฐานความผิด ที่อาจก่ออุบัติเหตุ หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน ขึ้นอยู่กับความผิด
3.    หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน
4.    ฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
5.    คืนคะแนนได้ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี จะได้คืนคะแนนอัตโนมัติ
6.    หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี อาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้น ภายใน1 ปี หากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท  
 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :