ระวังการใช้เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน

สารกาเฟอีนหรือคาเฟอีน (Caffeine) เป็นสารที่ร่างกายจะดูดซึมจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ไปมีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต อาจก่อให้เกิดอันตรายหากได้รับในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นประจำ เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และให้แสดงข้อความในฉลากว่า “มีกาเฟอีน” และ“ห้ามดื่มเกินวันละ ........ (ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน” ผู้ที่จะดื่มเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนควรอ่านคำเตือนในฉลาก

ปริมาณกาเฟอีนที่ได้รับต่อวันต้องไม่เกิน 400 มิลลิกรัม ดังนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่องของปริมาณกาเฟอีนที่ได้รับต่อวันและบริโภคแต่พอดี ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนหลายชนิดพร้อมกันหรือในเวลาใกล้ ๆ กัน อาจส่งผลเสียจากการได้รับปริมาณกาเฟอีนมากเกินไป ทั้งนี้ความไวต่อกาเฟอีนจะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนด้วย

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar