ยืนยัน! เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เงินช่วยค่าบริหารจัดการ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีสองเรื่องที่ตนดูแลรับผิดชอบ คือ เรื่องข้าวและน้ำตาล สำหรับเรื่องข้าวนั้นคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติได้ทำการประชุมกันและให้ส่วนที่เกี่ยวข้องพูดคุยหารือกัน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ ได้ข้อสรุปว่า

เกษตรกรจะได้เงินค่าช่วยบริหารจัดการ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ และได้เงินต่อครัวเรือนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ประชุมเรียบร้อยแล้วและให้ดำเนินการนับตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีออก โดยให้ ธ.ก.ส. จัดการรายละเอียด ประชุมบอร์ดและนำเสนออีกครั้งหนึ่ง คาดว่าอย่างเร็วสุดจะเป็นวันศุกร์นี้หรือวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ยืนยันภายในหนึ่งเดือนเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนนี้ต่อเนื่องไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar