“รองนายกฯสมศักดิ์” แชร์เคล็ดลับเลี้ยงโคสร้างรายได้

“รองนายกฯสมศักดิ์” แชร์เคล็ดลับเลี้ยงโคสร้างรายได้ ชี้ เป็นอาชีพทางเลือก เพิ่มรายได้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและตอบข้อซักถามโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯทั่วประเทศ จำนวน 1,200 คน เข้าร่วม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่แห้งแล้ง ไม่สามารถทํานาข้าว หรือการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น อาชีพการเลี้ยงโค จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก ที่จะทําให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นได้ ทั้งในรูปแบบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม โดยจะช่วยสร้างรายได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมถึงจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของประเทศ ให้หลุดพ้นจากความยากจน
 
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ รัฐบาล ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ก็ได้มีแนวนโยบายในการเจรจากับภาคเอกชน ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่มีการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยได้เจรจากับประเทศจีน และประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีความต้องการเนื้อสัตว์ในปริมาณที่สูงมาก โดยเรื่องนี้ จะเป็นจุดที่จะพลิกผันราคาปศุสัตว์ของประเทศไทย รวมถึงรัฐบาล กำลังแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าโค ซึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี และทำให้ราคาเนื้อวัวในประเทศตกต่ำ โดยรัฐบาล ขอยืนยันว่า จะสนับสนุนส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้โคเถื่อนหมดไป และจะทำให้ราคาเป็นธรรมมากขึ้น
 
“ขอให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯทุกท่าน มั่นใจได้เลยว่า กองทุนหมู่บ้านฯ จะทําหน้าที่ เลี้ยงโคต้นน้ำ ส่วนรัฐบาล จะหาช่องทางในการสนับสนุน ส่งเสริม ทั้งการเลี้ยงโค การส่งออกโค ให้ได้ราคาที่เป็นธรรมสําหรับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อคุณภาพสูง เช่น เนื้อโควากิว หรือ ถ้าเป็นโคกีฬา ก็จะยิ่งได้ราคาสูงเกือบเท่าตัว ดังนั้น ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า การเลี้ยงโค ทําให้เกิดรายได้ที่ดีขึ้นจริง และขอให้ทุกคนช่วยกัน เนื่องจากการเลี้ยงโค คืออาชีพที่ไม่มีความเสี่ยง เพราะสุดท้ายแล้ว โคที่เราเลี้ยงก็คือ สินทรัพย์ของเรา ที่ยิ่งเลี้ยงนานไปมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar