นายกรัฐมนตรี หนุน SMEs-OTOP ลุย E-commerce ปั้น Soft Power ไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ SMEs และสินค้า OTOP ยกระดับการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มช่องทางค้าขายและประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ยกระดับธุรกิจรายย่อย และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและสินค้าไทยสู่เวทีสากล

กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ 4 แผนงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ SMEs และสินค้า OTOP ได้แก่

  • การพัฒนาผู้ประกอบการและช่องทางการค้าออนไลน์ในประเทศและข้ามพรมแดน การฝึกอบรมการทำตลาดออนไลน์ การทำคลิปสั้น การไลฟ์สด และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าและบริการออนไลน์ได้มากกว่า 5,000 รายต่อปี รวมถึงมีการส่งเสริมด้านการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศมากกว่า 25,000 รายต่อปี
  • การสร้างและส่งเสริมผู้นำทางความคิด (influencer) เพื่อการค้าเชิงสร้างสรรค์ในตลาดต่างประเทศ เชื่อมโยงฐานข้อมูลพาณิชย์จังหวัดกับทูตพาณิชย์ กำหนดเป้าหมายต้องมีการรับรู้สินค้าและบริการไทยผ่านผู้นำทางความคิดเพื่อการค้าอย่างชัดเจน
  • การยกระดับความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) ไม่ต่ำกว่าปีละ 13,000 ราย โดยผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเก็บข้อมูล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ
  • การเชื่อมโยงฐานข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์เป็นแพลตฟอร์ม One Single Platform เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งพัฒนา Dashboard ด้าน E-Commerce โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญ

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า นโยบายการส่งเสริมการค้าด้าน E-commerce นี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ สินค้า และธุรกิจจากประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น สินค้าไทยมีศักยภาพและคุณภาพสูง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar