กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอ อำเภอลอง มุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิต เตรียมส่งจำหน่ายทั่วประเทศ

ส้มโอเมืองลอง ผลผลิตคุณภาพดี กำลังออกสู่ตลาดแล้ว โดยล่าสุด นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลอง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอ อำเภอลอง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จุดรวบรวมผลผลิตส้มโอบ้านแม่ลานใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของส้มโอขาวน้ำผึ้งเมืองลอง ได้แก่ ลักษณะผล เป็นผลทรงกลม ขนาดผลพอเหมาะ มีน้ำหนัก  1.5 - 2.0 กิโลกรัม ผิวสีเขียวอมเหลือง เปลือกแกะง่าย เปลือกบางถึงหนาปานกลาง เมล็ดน้อย บางผลไม่มีเมล็ด เนื้อกุ้งสีคล้ายน้ำผึ้ง เนื้อกุ้งใหญ่ เนื้อแน่น-กรอบ  เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ แกะเนื้อออกจากเยื่อหุ้มกลีบได้ง่าย รสชาติ หวานตัดด้วยรสเปรี้ยวนิดๆ และที่สำคัญรสไม่เฝื่อน รสไม่ขม และรสไม่ซ่า โดยในรอบนี้ มีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอได้นำผลผลิตส้มโอมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าจำนวน 4 ตัน

เจ้าหน้าที่ได้ให้แนวทางการจัดการด้านคุณภาพสินค้า (การคัดเกรด การสังเกตุตำหนิ) ระหว่างผู้ค้า ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอฯ ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด และการใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อวางแผนการผลิผลิตส้มโอ (กำหนดรุ่น)

ส้มโอขาวน้ำผึ้งเมืองลองนั้น ปลูกมานานกว่า 40 ปี เป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง มีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าสวนเพื่อไปจำหน่าย เนื่องจากผู้บริโภคติดใจในรสชาติ จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ปลูกส้มโอ 1,062 ไร่ ปลูกมากที่อำเภอลอง ส้มโอที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และพันธุ์ทองดี โดยจะเริ่มให้ผลผลิตระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคมของทุกปี ส่วนใหญ่ส่งขายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตลาดภายในจังหวัด ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด 2,515 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 37 ล้านบาทต่อปี 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar