“รมช.อนุชา” ดัน “โคต้นน้ำ” ชู “อั๋นฟาร์ม” ต้นแบบความสำเร็จ

“รมช.อนุชา”ดัน“โคต้นน้ำ”ชู“อั๋นฟาร์ม”

อุดรธานี – 19 กุมภาพันธ์ 2567: นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนเกษตรกรจังหวัดชัยนาทกว่า 200 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ “อั๋นฟาร์ม” ของนายวีระชาติ อ่อนนอ เกษตรกรต้นแบบของการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และเป็นต้นแบบของการเลี้ยงโคต้นน้ำ

จาก 15 ไร่ สู่ 93 ไร่ ภายใน 10 ปี

นายวีระชาติ อดีตพนักงานโรงงาน ลาออกกลับมาทำเกษตร เริ่มต้นจากพื้นที่ 15 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มเป็น 93 ไร่ จากการเลี้ยงวัว โดยเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กักเก็บน้ำไว้ใช้ ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็น:

  • ปลูกข้าว 5 ไร่
  • ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 60 ไร่
  • โรงเรือนเลี้ยงวัวและเก็บหญ้าแห้ง 1 ไร่
  • พื้นที่เลี้ยงวัว 12 ไร่
  • แหล่งน้ำ 5 ไร่
  • พืชผักสวนครัว 2 ไร่
  • ที่อยู่อาศัย 1 ไร่
  • พื้นที่อื่นๆ 7 ไร่

เลี้ยงวัวไม่ยาก รายได้ดี

ปัจจุบันเลี้ยงวัวกว่า 50 ตัว เน้นวัวตัวเมียไว้เป็นแม่พันธุ์ ขายวัวตัวผู้เมื่ออายุครบ 18 เดือน มีรายได้จากการขายหญ้าและมูลวัว กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบ และศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

“รมช.อนุชา” ชื่นชม แนะเป็นแนวทางเกษตรกร

นายอนุชา ชื่นชมนายวีระชาติที่มีแนวคิดและความมุ่งมั่น แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงวัวไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง พื้นที่แห้งแล้งก็เลี้ยงได้ เพียงมีการบริหารจัดการที่ดี ปลูกหญ้าเก็บไว้ใช้ เป็นตัวอย่างความสำเร็จ หลุดพ้นความยากจน รัฐบาลพร้อมสนับสนุน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

“โคต้นน้ำ” ทางรอดเกษตรกร

“โคต้นน้ำ” เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงวัวเพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความยั่งยืน “อั๋นฟาร์ม” เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ “โคต้นน้ำ” ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar