สวท.ฝาง จัดกิจกรรม KM

  • ภาพจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • รับชม : 42 ครั้ง

สวท.ฝาง จัดกิจกรรม KM ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรม จัดรายการวิทยุ  Radio BOSS Advenced เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการวิทยุ  ให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ