สวท.พะเยา จัดทำจุดล้างมือและติดตั้งป้ายวิธีการล้างมือแบบถูกต้องและบริการเจลแอลกอฮอล์ และจัดกิจกรรม Cleaning Day

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • รับชม : 134 ครั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สวท.พะเยา จัดทำจุดล้างมือและติดตั้งป้ายวิธีการล้างมือแบบถูกต้องและบริการเจลแอลกอฮอล์ บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีฯ เพื่อบริการให้เจ้าหน้าที่ ผู้จัดรายการและผู้มาติดต่อประสานงานก่อนเข้ามารับบริการในสถานีฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  Cleaning Day ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องส่งกระจายเสียงและห้องผลิตรายการด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ