สวท.ลำพูน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโควิด-19

  • ภาพจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2563
  • รับชม : 62 ครั้ง

20 มีนาคม 2563 นายพิมล จิตรบือธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สวท. ลำพูน นำเจ้าหน้าที่ Cleaning day ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องส่งกระจายเสียง ห้องประชุม รถยนต์สำนักงาน และทำจุดล้างมือด้านหน้า สวท.ลำพูน  เพื่อบริการให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ก่อนเข้ารับบริการ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ