ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นำเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดสถานีฯ ตามกิจกรรม Big Cleaning day ในวันครบรอบการก่อตั้งสถานีฯ 47 ปี

  • ภาพจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • รับชม : 238 ครั้ง

     (23 มี.ค.63) นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านนำเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดสถานีฯ ตามกิจกรรม Big Cleaning day ในวันครบรอบการก่อตั้งสถานีฯ 47 ปี กวาดใบไม้ เก็บเศษขยะ คัดแยกขยะ ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องส่งกระจายเสียง ห้องประชุม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์ ล้างทำความสะอาดรถยนต์ราชการ และทำจุดบริการแอลกอฮอล์เจล อ่างล้างมือบริเวณด้านหน้าอาคาร สวท.น่าน เพื่อบริการให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ