สวท.น่าน ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF)

  • ภาพจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
  • รับชม : 235 ครั้ง

บ่ายวันนี้ 15 พ.ค.2563  น.ส.กนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผอ.สวท.น่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวท.น่าน ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF) : Data Governance Framework)  โดย  วิทยากร  ดร.ชติพจน์ ศรีเมือง เวลา 14.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Video Streaming ณ ห้องประชุม สวท.น่าน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ