สวท.พะเยา ร่วมกับเครือข่าย มอบเงินบริจาคและของใช้ในชีวิตประจำวันแก่ครอบครัวผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • รับชม : 212 ครั้ง

วันที่ 22 พ.ค. 2563  สวท.พะเยา นำโดยนางสาวนันทวรรณ กันคำ ผอ.สวท.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ลงพื้นที่มอบเงินบริจาคและของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม โดยมอบให้แก่ครอบครัวของนายผัด ส่องแสง อายุ 65 ปี ราษฎรบ้านร้อง หมู่ที่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา และครอบครัวนางตอง ชวนคิด อายุ 86 ปี ราษฎรบ้านกว๊าน หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ