เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์เตรียมรับบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 218 ครั้ง

 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์เตรียมรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในวันศุกร์ที่12มิถุนายน 2563 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มรับบริจาคตั้งแต่เวลา09.00น.–12.00น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่จะบริจาคโลหิตให้มีการเตรียมความพร้อม ดังนี้

  • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  • รับประทานอาหารเช้าก่อนเข้ามาบริจาคโลหิต
  • งดดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาก่อนวันบริจาคโลหิต
  • สำหรับสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างที่มีประจำเดือนและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ