สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ทำพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอก สร้างอาคารสำนักงานใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 133 ครั้ง

      พระชยานันทมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ร่วมทำพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอก สร้างอาคารสำนักงานใหม่ ทดแทนหลังเก่า (อาคารอนุรักษ์ “โอสถสภา โอสถศาลาหรือโอสถสถาน”) ที่ชำรุดทรุดโทรมมีอายุร่วม 100 ปี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
         อาคารอนุรักษ์ เป็นอาคารหน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งแรกของจังหวัดน่าน มีชื่อว่า “โอสถสภา” (โอสถศาลาหรือโอสถสถาน) เป็นสถานที่ทำงานของแพทย์หลวงประจำหัวเมืองหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมารกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น มีหน้าที่หลักในด้านการควบคุมโรคและรักษาพยาบาล โดยให้แต่ละท้องถิ่นหาทุนเพื่อจัดตั้งโอสถสภาประจำท้องถิ่นนั้นๆ เอง
       ตามหลักฐานเป็นแผ่นป้ายไม้สัก จารึกข้อความที่อาคารอนุรักษ์ ว่า โอสถสภา อำมาตย์โท เจ้าราชวงศ์สิทธิสาร (สิทธิสาร ณ น่าน) โอรสในแม่เจ้ายอดหล้า ชายาเอก พร้อมบุตร ธิดาและนัดดา ในพระเจ้าสุริยพงศผริตเดชฯ ได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์อุทิศพระกุศลถวาย พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้านครเมืองน่านอันเป็นชนกนารถ ซึ่งถึงแก่พิลาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2461 โอสถสภาหลังนี้ได้ปลูกสร้างแล้ว สำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ได้ทำบุญฉลอง และเปิดทำการเป็นโอสถสภา ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2468
  
        ปัจจุบันอาคารอนุรักษ์ “โอสถสภา โอสถศาลาหรือโอสถสถาน” ไม่สามารถเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนได้ เนื่องจากตัวอาคารและสถานที่ไม่เอื้อต่อการรักษาพยาบาลได้ โดยทางกรมศิลปากร จะได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุง เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย /ภาพข่าว
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ