จังหวัดเชียงรายคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 183 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองตามโครงการหมู่บ้าน อยู่เย็น เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย

                นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายโดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานในระดับจังหวัดได้ตรวจประเมินผลงานและทำการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตามโครงการหมู่บ้าน อยู่เย็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่ง ผลการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งระดับจังหวัดเชียงรายประจำปี 2563  ในรางวัลชนะเลิศ มี 2 รางวัล ได้แก่ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย และบ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 2 รางวัลได้แก่ บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น และบ้านโพธนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 2 รางวัลได้แก่ บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 5 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน และบ้านป่าก่อตำเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลได้แก่ บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน และบ้านป่าม่วงหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จากผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตามโครงการหมู่บ้าน อยู่เย็นซึ่งจะเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ