เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนชูกาแฟแม่เหาะสู่แปลงใหญ่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 252 ครั้ง

ทเกษตรแม่ฮ่องสอน ชูกาแฟแม่เหาะ สู่แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
---------------------------------------------
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอัครพล  ขัตติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 ลงพื้นที่เยียมชมแปลงใหญ่กาแฟบ้านแม่เหาะ แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด โดยได้จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของแปลงใหญ่ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกลุ่ม และให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาสู่การประกวดระดับเขต เพื่อยกระดับแปลงใหญ่กาแฟบ้านแม่เหาะให้เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเผยแพร่เกียรติคุณผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายวิษณุ คำพินิจ เกษตรอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายมานพ เพียรชอบไพร ผู้จัดการแปลงใหญ่ฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ แปลงใหญ่กาแฟบ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ