นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ชู อบต.ปางหมู เป็น อบต.ต้นแบบในการสื่อสารและให้บริการประชาชน โดยให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 132 ครั้ง

วานนี้ (19 มิ.ย. 63) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัะแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การบริหาร ข้อมูล เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ณ องค์การบริหารส้สนตำบลปางหมู โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และคณะวิทยกร ร่วมให้ความรู้และมอบคิวอาร์โค๊ต แก่ผู้รับการอบรม ซึ่งได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้การบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ(สมาร์ทโฟน) ในการรับบริการ ในทุกมิติ และสามารถเป็นครู ก ถ่ายทอดให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการของตำบลปางหมู ทุกเรื่องผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ โดยมีเป้าหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ ในการสื่อสารและให้บริการประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ