จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ระลอกใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 203 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอกใหม่ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่ระบาด เน้นย้ำ ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันตนเอง

            คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อโรค COVID - 19 ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องครบ 28 วันแล้ว ถือว่า เป็นเวลาที่ครบ 2 เท่าของระยะฟักตัว อาจมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาด หลายประเทศมีการระบาดระลอกที่ 2 เป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อน ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ และยังคงมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คนไทยยังคงเฝ้าระวัง ไม่ประมาท เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออีกครั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1 - 2 เมตร ไม่นำมือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่แออัด มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก จำกัดระยะเวลาการใช้บริการในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลาสั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ และลงทะเบียน เข้า-ออก ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" เพื่อนำไปพัฒนากิจการให้มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน สอดคล้องการดำเนินชีวิตแบบ New Normal

            ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่มากกว่า 28 วันแล้ว สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 3,172 ราย ตรวจไม่พบเชื้อกลับบ้านแล้ว 3,145 ราย รอผลตรวจ 27 ราย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ