วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เตรียมจัดพิธีเปิดป้ายสำนักงาน พิธีเจริญพุทธมนต์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำการกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 6 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 307 ครั้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เตรียมจัดพิธีเปิดป้ายสำนักงาน พิธีเจริญพุทธมนต์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำการกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ในวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายมอบหมายภารกิจพิธีการศพให้รัฐบาล เพื่อขยายการดำเนินงานไปสู่พสกนิกรทั่วประเทศอันประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชนผู้ประกอบคุณความดี รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ให้ได้รับพระราชทานเกียรติยศในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างทั่วถึง อันยังความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้วายชนม์และครอบครัว โดยมีการจัดตั้งศูนย์พิธีการในแต่ละภาคพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพจัดส่งไปยังศูนย์ จำนวน 16 ศูนย์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด

สำหรับจังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งศูนย์พิธีการพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และกำหนดจัดพิธีเปิดป้ายสำนักงาน พิธีเจริญพุทธมนต์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำการกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ในวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : นายวัชระ เพชรพลอย ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ