เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 523 ครั้ง

นายพัลลภ  หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัด กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2563  ภายใต้กิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน” ขึ้น โดยวันเข้าพรรษาถือเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลโรค สร้างสุขภาพชีวิต ชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย จากอุบัติเหตุและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดจากพิษของสุรา 

โดยช่วงเทศกาลเข้าพรรษากิจกรรมงดเหล้า ได้กลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนแม่สะเรียง   ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า ทำสมาธิ เข้าวัดฟังธรรม โดยสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ