ส.ปชส.พะเยา ประชุมจัดทำร่างแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 140 ครั้ง

 

วัน 30 มิ.ย.2563 นางบุษรา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม การจัดทำร่างแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา และพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นางบุษรา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และมีมติให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา หรือเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา และพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากจังหวัดพะเยา

และในวันนี้ก็ได้มีการ พิจารณาการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยาและพิจารณากรจัดทำคำของประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากจังหวัดพะเยา ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ