สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิดโรงเรียนวันแรกที่น่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 256 ครั้ง

วันนี้ที่โรงเรียน บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมืองน่าน นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) และคณะครูให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดมาตรการและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมาตรการด้านการศึกษาของจังหวัดน่าน เป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เป็น 1 ใน 176 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ที่มีความพร้อมในการเปิดเรียน และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ เพื่อร่วมกันป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาต่อไป

สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) มีนักเรียนประมาณ 1,700 คน ทางโรงเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนในการผลัดวันมาเรียน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน และเพิ่มระยะห่าง การติดตั้งจุดล้างมือ การจัดทำที่กั้นพลาสติกใส การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ การติดป้ายแอปพลิเคชันไทยชนะ พร้อมได้เน้นย้ำดำเนินการตาม 9 มาตรการประจำวัน ในการป้องกันโรคโควิด 19 ในโรงเรียน อาทิ การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การทำสัญลักษณ์ของใช้ส่วนตัว ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การผลัดกันมาเรียน การจัดการเรียนการสอนเน้น 5 สาระหลัก งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่รวมกลุ่มและมีการสัมผัสกัน รับประทานอาหารกลางวันในบริเวณพื้นที่ตนเอง จัดครูเวรประจำชั้นดูแลเป็นพิเศษ ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ หลังเลิกเรียน

ด้านนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และอสม. ที่ได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดของโรงเรียน ทั้งนี้เน้นย้ำการ์ดอย่าตก และหมั่นสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการร่วมกันป้องกันโรคโควิด 19 กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ