ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 144 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันดังกล่าว

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 และวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คือ หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือทั้งจำทั้งปรับ

            ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  โดยการประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามถนนสายหลัก และสี่แจ่งคูเมือง  พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด และร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน  สำหรับสถานศึกษาขอให้จัดกิจกรรม นิทรรศการ ส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ส่วนสถานประกอบการ ร้านค้า สถานเริงรมย์ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ