พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในรูปแบบ New Normal

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 176 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว ร่วมใจเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในรูปแบบ New Normal ด้านวัดและศาสนสถานขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขณะเวียนเทียน

            บรรยากาศการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดสวนดอก พระอารามหลวง, วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นต้น มีพุทธศาสนิกชน ต่างพร้อมใจพาครอบครัวเข้าร่วมสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาในรูปแบบ New Normal  อย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ด้านวัด และศาสนสถาน ได้ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ร่วมพิธีการทางศาสนา และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขณะเวียนเทียน พร้อมจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในบริเวณวัด ศาสนสถาน และกระชับพิธีการในการประกอบพิธีกรรมให้สั้นลง

            การเวียนเทียน  คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท "อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด “สวากขาโต” และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด “สุปะฏิปันโน” จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ ซึ่งในปัจจุบันจะมีพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาข บูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ