พุทธศาสนิกชน ชาวเชียงใหม่ พร้อมใจปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 268 ครั้ง

พุทธศาสนิกชน ชาวเชียงใหม่ พร้อมใจปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 สืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

วันนี้ (5 ก.ค.63) เวลา 19.00 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในพิธี

วันนี้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา  เป็นวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์รัตนตรัยครั้งแรกในโลก  และมีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก นั่นคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำบุญ รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัดต่างๆ มาตลอดตั้งแต่ช่วงเช้า  ส่วนในช่วงค่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนรอบพระวิหารของวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  เช่นเดียวกับวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ประกอบพิธีดังกล่าวเช่นเดียวกัน อาทิ วัดสวนดอก พระอารามหลวง , วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ,วัดเจดีย์หลวง วรมหาวิหาร , วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง รวมถึงตามวัดต่างๆ ทั่วจังหวัด เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยพบว่า มีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ ทางวัดได้ขอความร่วมมือผู้ที่มาทำบุญ ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ร่วมพิธีการทางศาสนา และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขณะเวียนเทียน  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

    นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข แล้วหันมาทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล พร้อมเจริญภาวนา ตลอดช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย

    ///////////////
พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม//  ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
5 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ