พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี 63 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 191 ครั้ง

     ช่วงค่ำวันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

     ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสิริมงคลของชีวิต และครอบครัว ทั้งยังเป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย

     โดยในช่วงค่ำวันนี้ ทางวัดได้มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และติดตั้งแผ่นป้าย QR Code แพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้ทำการ Check in – Check out พร้อมกันนี้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนแบบ QR Code สามารถลงทะเบียนตามที่ทางวัดได้มีการจัดให้ลงทะเบียน

     ในส่วนของกิจกรรมเวียนเทียน ประชาชนก็ต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ