จ.พะเยา ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ จังหวัดพะเยา  ในวันที่ 13 ม.ค.นี้

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 694 ครั้ง

 

            วันที่ 7 มกราคม 2563  นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพะเยา ที่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง พร้อมคณะ ตรวจความคืบหน้าการเตรียมการ รับเสด็จ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

             ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสด็จเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพะเยา , เปิดชมรม เเละศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นประธานในการ แสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย  และสมพระเกียรติ...

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ