จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 131 ครั้ง

          จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด ถนนยันตรกิจโกศล ทำความสะอาดทางเท้า และการแจกทรายสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า(โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

จากนั้น เวลา 09.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชินตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด ถนนยันตรกิจโกศล ทำความสะอาดทางเท้า และการแจกทรายอะเบท เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ถนนบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย อำเภอเด่นชัย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ