จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 429 ครั้ง

    เทศบาลเมืองน่านร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานเยาวชนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วยเวทีแสดงความสามารถเต้นประกอบเพลง ฟ้อนรำ วาดภาพระบายสี เล่นเกมส์ต่างๆ เยี่ยมชมห้องทำงานนายกเทศมนตรี และผู้บริหาร ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน พร้อมรับของขวัญและของรางวัลมากมาย
    นอกจากเทศบาลเมืองน่านยังมีหลายหน่วยงานในจังหวัดน่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยราชมงคลน่าน มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
 ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านได้ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองน่านโดยการถ่ายทอดเสียงทาง FM 94.75 MHz และ Facebook Iive สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ ตลอดกิจกรรม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ